Forex – pojęcia podstawowe: depozyt zabezpieczający

Pojęcie depozytu zabezpieczającego jest ściśle związane z możliwością korzystania z dźwigni finansowej. Jego wymagana wielkość jest bowiem pochodną wielkości wykorzystywanej dźwigni.

Mechanizm depozytu zabezpieczającego jest stosowany przez brokerów dla pokrycia ewentualnych strat. Depozyt zabezpieczający (tzw. margin) to pieniądze zablokowane na rachunku inwestora proporcjonalne do wielkości otwartych pozycji i wykorzystanej dźwigni. Jego działanie polega na tym, że w chwili uruchomienia zlecenia (otwarcia pozycji) określone środki na rachunku są zamrażane (ich odblokowanie następuje automatycznie w momencie zamknięcia pozycji). Wysokość depozytu wyliczana jest automatycznie wg. wzoru: (waluta bazowa x kurs) / wysokość dźwigni.

W praktyce wygląda to następująco:
Załóżmy, że chcemy złożyć zlecenie na parze EUR/USD i kupić 100 000 EUR przy wykorzystaniu dźwigni 1:100. W tym celu, bez użycia lewara, musielibyśmy dysponować kwotą 100 000 x aktualny kurs EUR. Korzystając z dźwigni 1:100 wystarczy posiadać zaledwie 1% tej kwoty, czyli 1000 x aktualny kurs EUR.
Inaczej mówiąc, transakcja wielkości 1 lota na parze EUR/USD bez żadnej dźwigni oznacza konieczność złożenia depozytu w wysokości 100 000 EUR. Dźwignia 1:100 daje możliwość zmniejszenia wymaganego depozytu stukrotnie, czyli 100 000 : 100 = 1000, co oznacza, że dla transakcji wielkości 1 lota na parze EUR/USD wystarczy posiadać kwotę 1000 EUR.

Przy okazji warto wiedzieć, że brokerzy wymagają tzw. depozytu minimalnego, który musi pozostawać na rachunku w czasie handlu. Jeżeli wysokość rachunku w trakcie handlu spadnie poniżej poziomu depozytu minimalnego, otwarte pozycje zostaną zamknięte. Tak więc, transakcje można zawierać dopóki na rachunku brokerskim znajdują się odpowiednie środki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *