Forex – pojęcia podstawowe: tick, pips & punkt … i ich wzajemne zależności

Mówiąc o zmianie ceny jakiegoś instrumentu finansowego (pary walutowej), nie uciekniemy od pojęć takich jak tick, punkt czy pips. Jest to wiedza niezbędna do zrozumienia informacji na temat tego, co dzieje się na rynku. Dobrze więc byłoby znać definicje tych pojęć i wiedzieć czym się od siebie różnią.

Tick to nic innego jak minimalna, pojedyncza zmiana ceny danego instrumentu, niezależnie od wielkości zmiany. Można by też powiedzieć, że tick na rynku forex to jednostka czasu upływająca pomiędzy transakcjami. Jednak w takim przypadku trzeba pamiętać, że dla par walutowych o dużej płynności może być wiele ticków na sekundę a dla par egzotycznych, tick może trwać wiele minut. Nie ma więc jednej spójnej wartości ticka na rynku forex.
Jednocześnie trzeba wiedzieć, że niektóre instrumenty mają odgórnie ustalone wielkości ticków, co oznacza, że minimum o jakie cena może się jednorazowo zmienić wynosi ustaloną wartość. Dodatkowo nie wolno zapominać, że każdy broker może stosować inne kwotowania CFD i tym samym inne wartości ticków. No i wreszcie, dla pełnego pomylenia z poplątaniem należy też pamiętać, że na rynkach innych niż forex tick ma takie samo znaczenie jak pips, co powoduje, że jest często mylony z pipsem.

Czym zatem jest pips ? Pips to podstawowa i najpopularniejsza wśród traderów forex jednostka zmienności par walutowych i innych instrumentów. Samo słowo pips to używana przez polskich traderów modyfikacja angielskiego pip (skrót angielskiego określenia Price Interest Point).
Jeszcze jakiś czas temu pips był uznawany za najmniejszą jednostką zmiany ceny pary walutowej, czyli minimalny ułamek ceny, o który może zmienić się kwotowanie instrumentu finansowego i było to czwarte miejsce po przecinku (dla większości par walutowych) lub drugie miejsce po przecinku (dla niektórych par walutowych, np. par z jenem japońskim). Obecnie ceny na rynku forex podawane są z dokładnością do piątego miejsca po przecinku. Pips nie jest więc już najmniejszą jednostką zmiany ceny a funkcję tą pełni piąta cyfra po przecinku (dziesiąta część pipsa), nazywana pipsem cząstkowym, pipsem frakcyjnym albo punktem.
Tak więc punkt na rynku forex to dziesiąta część pipsa wyrażona piątym miejscem po przecinku ceny danej pary walutowej (można też spotkać się z odmiennym opisem dla pojęcia punktu, ale teraz nie będziemy się tym zajmowali). Jeżeli zatem powiemy, że cena zmieniła się 1 pips to oznacza to zmianę ceny o 0,0001 a jeśli chcemy powiedzieć, że cena uległa zmianie o 1 punkt, to mamy na myśli zmianę ceny o 0,00001.

Tak wygląda to dla większości par walutowych. Jednak w przypadku kwotowania np. par z jenem japoński, gdzie przed przecinkiem znajdują się trzy cyfry, sytuacja wygląda nieco inaczej. W tym przypadku bowiem pips to drugie miejsce po przecinku a punkt zajmuje trzecie miejsce po przecinku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *