Forex – pojęcia podstawowe: czas, czyli interwały i strefy

Czas to pojęcie, które od wieków jest przedmiotem rozważań filozofów, fizyków, poetów. Potrafimy go mierzyć i uważamy za coś bardzo cennego, ale nie umiemy powiedzieć czym właściwie jest i jak wpływa na nasze życie. Również w tradingu czas odgrywa niebagatelną rolę, choć na szczęście nie wymaga zagłębiania się w zawiłości różnorodnych koncepcji. Na początek wystarczy pamiętać, że choć każdy intuicyjnie rozumie czym jest czas i subiektywnie odczuwa jego upływ, to jednak nasze intuicje nie muszą być prawdziwe.

Kurs poszczególnych instrumentów na rynku zmienia się w czasie. Dlatego każdy trader musi znać główne elementy forex związane z czasem. Podstawowe to:

  • strefy czasowe (z ang. time zone)
  • interwały czasowe (z ang. time frames albo intervals)

Strefy czasowe

Na świecie obowiązują różne strefy czasowe. Różne są więc także godziny otwarcia giełd w poszczególnych miejscach na świecie. Skutkiem tego handel na forex trwa 24 godziny na dobę 5 dni w tygodniu.

Sesje na rynku forex rozpoczynają się w niedzielę o godzinie 23.oo i trwają do godziny 22.oo czasu polskiego w piątek. Jednak mimo, że handel trwa 24h/5, to największa liczba transakcji w danej strefie czasowej ma miejsce podczas głównych sesji dziennych. Ponieważ zaś największa aktywność na forex ma miejsce podczas sesji w Londynie (sesja europejska), Nowym Yorku (sesja amerykańska) oraz Tokio (sesja azjatycka), to największe wolumeny transakcyjne mają miejsce, gdy sesje te nachodzą na siebie. W tych godzinach na rynku walutowym występuje największą płynność, co oznacza najlepszy czas na zawieranie transakcji na rynku forex.

Oczywiście, godziny handlu powinny być powiązane z przyjętą strategią, bo forex umożliwia handel zarówno w dzień jak i w nocy. Jednak niezależnie od wybranej strategii, aby skutecznie inwestować na rynku walutowym, trzeba dobrze znać harmonogram notowań giełd światowych … że nie wspomnę o samej strategii, wiedzy, dyscyplinie czy umiejętnościach tradera …

Interwały czasowe

Interwał czasowy (skala czasowa) na rynku forex to jednostka czasu w jakiej dokonywany jest pomiar ceny, czyli okres w jakim porusza się cena.

Handlując na forex, korzystamy z wybranej platformy transakcyjnej, na której wyświetlane są wykresy poszczególnych instrumentów. Wykresy te powstają na podstawie informacji spływających na platformę. Forma wykresu i wybrany przedział czasowy (interwał) zależą od decyzji tradera. W zależności od platformy, interwały czasowe mogą być na przykład jednominutowe, pięciominutowe, jednogodzinne czy tygodniowe. Wybór interwału czasowego, na którym dokonywane są analizy i podejmowane decyzje inwestycyjne wpływa na bardzo wiele spraw, choćby takich jak wybór strategii czy czas pracy tradera. Na platformie transakcyjnej każdy interwał czasowy posiada oznaczenie, które składa się zwykle z pierwszej litery angielskiej nazwy danego interwału oraz cyfry lub liczby wskazującej jego długość, na przykład M1 (interwał jednominutowy), M5 (interwał pięciominutowy), H1 (interwał jednogodzinny), H4 (interwał czterogodzinny), D1 (interwał jednodniowy), W1 (interwał jednotygodniowy) czy MN (interwał jednomiesięczny).
Rzecz jasna, każdy interwał ma swoje wady i zalety oraz będzie generował inaczej wyglądający wykres ceny. Dlatego, aby uzyskać możliwie szeroki i wiarygodny pogląd na sytuację danego instrumentu, należy zawsze analizować zachowanie pary walutowej z użyciem wielu interwałów czasowych.

Inne elementy forex związane z czasem

Czas stanowi także ważny czynnik wpływający na inne aspekty handlu na forex. Przykładem może być fakt występowania bardzo dużej zmienności na rynku podczas publikacji danych makroekonomicznych ważnych dla kluczowych gospodarek, takich jak europejska, amerykańska, australijska, kanadyjska czy chińska. Niezwykle przydatna jest więc tutaj znajomość kalendarza forex.

Czas wiąże się również ze zmiennością rynku ze względu na dzień tygodnia. O ile bowiem zwykle po rozpoczęciu handlu w niedzielę o 23-ej obroty są niskie a poniedziałek jest bardzo spokojnym dniem, to wraz z upływem czasu zmienność wzrasta, aby osiągnąć apogeum w czwartek lub piątek. Wtedy bowiem właśnie publikowane jest sporo ważnych danych makroekonomicznych … choć oczywiście odstępstwo od takiego scenariusza jest jak najbardziej możliwe 🙂

Upływ czasu wpływa też na wykresy poprzez fakt, że poszczególne platformy działają zgodnie z czasem siedziby brokera, co sprawia, że zamknięcie niektórych interwałów będzie następowało o różnych porach dla różnych stref czasowych właściwych dla danego brokera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *