Forex – pojęcia podstawowe: rodzaje brokerów (typy egzekucji zleceń)

To co może w znacznym stopniu wpływać na efekty naszych transakcji, to rodzaj egzekucji oferowanej przez brokera. Można wyróżnić trzy podstawowe typy brokerów w zależności od sposobu egzekucji zleceń (modelu pozycji rynkowej):

  • Market Maker (MM)
  • Straight Through Processing (STP)
  • Electronic Communication Network (ECN)

Broker typu Market Maker to dominujący na rynku rodzaj brokera. W tym modelu mamy do czynienia ze swoistą symulacją prawdziwego rynku, gdyż inwestor otwierając pozycję na platformie zawiera transakcję z brokerem (choć często jest to ukrywane przed potencjalnymi klientami). Broker zaś zazwyczaj zajmuje pozycję przeciwną do tradera, który jest jego klientem. Zakłada więc zysk przy stracie klienta, co z kolei rodzi podejrzenie konfliktu interesów, a w niektórych wypadkach prowadzi do prób manipulowania kursami przez brokera. Co prawda broker MM gwarantuje wykonanie zleceń po cenie wskazanej przez klienta, ale wynika to właśnie z faktu zajęcia pozycji przeciwnej w stosunku do zlecenia klienta.
Broker MM często oferuje klientom niezwykle zachęcające warunki, takie jak wysokie lewarowanie, niski depozyt minimalny, niewielki wolumen transakcyjny czy różnego rodzaju bonusy. I chociaż model ten skierowany jest do inwestorów z najmniejszym kapitałem oraz zapewnia wysoką płynność, to trzeba także wiedzieć, że tutaj właśnie może występować zjawisko rekwotowania, czyli ponownego zapytania o wykonanie zlecenia po nowej cenie, co powoduje opóźnienie realizacji zlecenia.

Bardzo interesujący dla inwestorów detalicznych może być natomiast broker typu Market Maker, ale działający w modelu Non-Dealing Desk. W tym przypadku broker nadal pozostaje drugą strona transakcji klienta, ale nie występuje tutaj element interwencji brokera podczas realizacji zleceń klienta, co oznacza, że realizacja zleceń jest natychmiastowa (bez rekwotowań, opóźnień czy odrzucania transakcji).

Broker typu Straight Trough Processing nie jest stroną transakcji, pośredniczy jedynie w transakcji, działa jako pośrednik przekazujący zlecenia bezpośrednio do dostawcy płynności i tym samym umożliwia swoim klientom dostęp do warunków rynkowych. Egzekucja zleceń w modelu STP nie wymaga akceptacji i zależy jedynie od aktualnej sytuacji na rynku, czyli – mówiąc inaczej – broker STP działa w systemie No Dealing Desk. Jego zysk stanowi spread, który jednak w sytuacji gorszej płynności danego instrumentu może ulegać gwałtownemu i znacznemu rozszerzeniu, co wiąże się także z poślizgami cenowymi. Niektórzy brokerzy STP pobierają także prowizję od obrotu, co zwykle oznacza niższy spread. Dzięki takiemu modelowi, brokerzy STP mogą udostępniać swoim klientom stosunkowo wysoką dźwignię finansową i wymagać jedynie niskich wpłat początkowych.

Innym rodzajem brokera funkcjonującego w modelu Non-Dealing Desk jest broker typu Electronic Communication Network, który zawsze działa jako pośrednik przekazujący zlecenia. Różni się jednak od STP tym, że stara się współpracować z jak największą liczbą dostawców płynności, przez co może zaoferować swoim klientom możliwie najlepszą cenę oraz bardzo niskie spread’y. Inną ważną cechą brokera ECN jest możliwość umieszczenia swojej oferty w arkuszu zleceń, co pozwala na unikniecie ryzyka poślizgu cenowego (bo w takiej sytuacji sami występujemy w charakterze dostawcy płynności). Należy jednak pamiętać, że wejście bezpośrednio na rynek międzybankowy oznacza, iż nie ma gwarancji wykonania zlecenia po cenie wskazanej przez klienta … bo takiej gwarancji dać nie może; na rynku międzybankowym zlecenia gwarantowane nie istnieją.

Broker ECN jako wynagrodzenie za swoje usługi pobiera jedynie prowizję od wartości transakcji. Skorzystanie z usług firmy działającej w tym modelu wiąże się zwykle ze zdeponowaniem znacznej kwoty depozytu oraz bardzo niską dźwignią, co oznacza, że na usługi brokera ECN mogą sobie pozwolić osoby dysponujące znacznymi środkami. Nie należy też w tym przypadku liczyć na promocje w rodzaju bonusów czy konkursów.
Jako że ten typ brokera cieszy się spora estymą wśród inwestorów, niektóre firmy typu MM w sposób nieuprawniony wykorzystują „znaczek ECN” i reklamują swoje usługi jako np. „Powered by ECN”, choć w rzeczywistości działają po drugiej stronie transakcji względem swoich klientów. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat mechanizmów występujących na rynku i dokładne sprawdzanie informacji … zanim zaangażujemy jakiekolwiek środki.

Oprócz wyżej wspomnianych rodzajów brokerów, można niekiedy (bardzo rzadko) natknąć się na brokera typu Multilateral Trading Facility (MTF), który oferuje swoim klientom całkowitą przejrzystość obrotu i realizację transakcji z bezpośrednim dostępem do płynności instytucjonalnej oraz maksymalną jakość egzekucji dzięki zastosowaniu giełdowego modelu realizacji zleceń dostosowanego do rynku forex. Zgodnie z założeniami, broker MTF nie tylko nie jest stroną transakcji, ale i zminimalizowana zostaje możliwość wystąpienia poślizgu cenowego poprzez wykluczenie zjawiska „last look” (możliwość rekwotowania albo odrzucenia zlecenia przez dostawcę płynności).

Jakiego brokera zatem wybrać, biorąc pod uwagę różnorodność modeli i ofert ? NIE MAM POJĘCIA. Moje wybory są zgodne z moją wiedzą, potrzebami i możliwościami … i są tylko moje, a i tak zmieniają się, jako że zmienia się mój trading i otoczenie. Decyzję musi podjąć każdy trader samodzielnie uwzględniając wszystko co zostało napisane powyżej oraz wiele elementów nie wymienionych tutaj. Powtórzę po raz kolejny i zapewne nie ostatni: taki jest forex … każdy ma tutaj równe szanse na starcie, ale wygrywają nieliczni …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *