Analiza fundamentalna – pierwsze (i zapewne ostatnie) spojrzenie

Celem każdego inwestora na rynku forex jest zysk. Aby zysk osiągnąć, trzeba kupić i sprzedać dany instrument przy minimalnym ryzyku. Różne są sposoby, które mają w tym pomóc. Wszystkie jednak można zasadniczo podzielić na dwa typy: analizę fundamentalną i analizę techniczną.

Analiza fundamentalna, to metoda oceny rynku wykorzystująca dostępne informacje do określenia wartości danego instrumentu. Uwzględnia wszelkie dane, które mogą wpływać na rynki finansowe. Najczęściej wykorzystywane są dane ekonomiczne o bezrobociu, PKB, inflacji, decyzjach banków centralnych, koniunkturze gospodarczej, inwestycjach czy zarobkach. Jednak nie tylko. W analizie fundamentalnej równie istotne są informacje ze świata polityki a nawet przyrody (np. pogoda czy katastrofy naturalne). Mówiąc inaczej, AF to metoda oceny rynku uwzględniająca wszelkie informacje wpływające na rynek i w ten sposób poszukująca wskazówek o kierunku rynku w przyszłości. Co ciekawe, dane uwzględniane w analizie fundamentalnej, to nie tylko informacje wpływające bezpośrednio na wycenę danego waloru (np. zmiana stóp procentowych), ale i oczekiwania uczestników rynku przed pojawieniem się publikacji. Zazwyczaj, im większa różnica między oczekiwaniami a decyzjami/wydarzeniami, tym silniejsza bywa reakcja rynku i wzrost zmienności.

Analiza fundamentalna jest naturalnym sposobem oceny sytuacji nie tylko na rynkach finansowych. Każdy z nas w ciągu swojego życia wielokrotnie posługuje się analizą fundamentalną przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji. Jeżeli np. zamierzamy kupić nieruchomość, która nam odpowiada i kosztuje określoną kwotę, to przede wszystkim staramy się poznać stan prawny i techniczny tej nieruchomości. Poszukujemy wszelkich informacji na temat możliwości jej wykorzystania. Pytamy o opinie innych. Porównujemy jej cenę z cenami podobnych nieruchomości. Inaczej mówiąc, przeprowadzamy analizę wartości interesującego nas obiektu i sensowności planowanej transakcji. Przez całe życie … zastanawiamy się do jakiej szkoły pójść, jaka pracę podjąć, co kupić, jaką książkę przeczytać, na jakiego polityka postawić, jak zachować się w określonej sytuacji etc. I aby podjąć możliwie najwłaściwszą decyzję, musimy analizować dostępne dane, wkładając w to wysiłek i poświęcając nasz czas.

Wracając do zastosowania analizy fundamentalnej w inwestowaniu … jest ona jedną z podstawowych metod wspomagających proces podejmowania decyzji w zakresie wyboru instrumentów o najwyższym potencjale zarobkowym, zarówno wówczas kiedy mówimy o walutach, surowcach, indeksach, branżach czy poszczególnych przedsiębiorstwach. Oczywiście sposoby wykorzystania analizy fundamentalnej i narzędzi, które udostępnia będą zależały od przedmiotu analizy.

Na rynku giełdowym na przykład, kiedy zastanawiamy się nad zakupem akcji danego przedsiębiorstwa, analiza fundamentalna ma nam pomóc w określeniu opłacalności inwestycji uwzględniając dane makroekonomiczne, dane na temat branży oraz przeszłe i przewidywane informacje na temat firmy. Ustalamy wartość przedsiębiorstwa i staramy się przewidzieć możliwy rozwój sytuacji oraz zysk z inwestycji. Jeżeli uznamy, że dana firma jest wyceniana na rynku powyżej swojej faktycznej wartości, skłaniamy się ku sprzedaży, a jeśli poniżej – ku zakupowi. Ponieważ zaś na ceny akcji poszczególnych przedsiębiorstw wpływają poczynania inwestorów krótkoterminowych, którzy często kierują się nastrojami panującymi na rynku czy chwilowymi trendami, cena akcji bywa różna od ich faktycznej wartości, która jest wynikiem kondycji finansowej. Dlatego też kierując się analizą fundamentalną należy założyć długo- albo przynajmniej średnioterminowy horyzont inwestycyjny.

W przypadku stosowania analizy fundamentalnej na rynku giełdowym, można wyznaczyć trzy obszary dostarczające informacji: obszar makro (dane z gospodarcze globalne, regionalne i krajowe), obszar mezzo (dane z bezpośredniego otoczenia firmy, czyli od kontrahentów, mieszkańców czy władz terenowych) i obszar mikro (dane udostępniane przez firmę). Natomiast najczęściej wykorzystywanymi miernikami są m.in. wskaźnik ceny do dochodu (tzw. wskaźnik PE), całkowita sprzedaż czy marża netto.

Nieco inaczej wygląda sytuacja inwestorów posługujących się analizą fundamentalną na forex, którzy poszukują najlepszego instrumentu finansowego. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z analizą makroekonomiczną gospodarki, która ma pozwolić na poznanie prognozy tempa rozwoju gospodarki w najbliższych latach. Uwzględnić jednak należy również m.in. globalne powiązania danego kraju czy sytuację polityczną na świecie i wewnątrz badanego kraju. Stosuje się tutaj także nieco inne wskaźniki, takie jak PKB, dług publiczny, inflacja, stopa bezrobocia, sprzedaż detaliczna, stopy procentowe czy produkcja przemysłowa a także elementy niemierzalne, jak na przykład wydatki na badania, istniejąca i planowana infrastruktura, stabilność polityczna i prawna, posiadane surowce naturalne, zagrożenie katastrofami naturalnymi, polityka fiskalna etc.

Podsumowując, analiza fundamentalna skupia się na analizie informacji ekonomicznych, politycznych i innych, które odnoszą się do danego instrumentu (waluty, surowca, indexu czy firmy) i umożliwia odpowiedź na pytanie jaki walor kupić lub sprzedać. Opiera się na żmudnym i czasochłonnym badaniu wszelkich danych mogących mieć wpływ na zachowanie danych instrumentów w celu wskazania tego, który daje największą szansę zarobku w długiej lub średniej perspektywie czasowej.

Czy analiza fundamentalna jest skuteczna ? Jest tak samo skuteczna jak każde inne narzędzie, które wymaga umiejętności w posługiwaniu się nim, zdolności interpretacyjnych oraz doświadczenia. Jednocześnie przyznaję, że ja nie stosuję analizy fundamentalnej … głównie z powodu mojego charakteru. Jestem bowiem z natury leniwy, zaś AF wymaga nie tylko wiedzy, ale i czasu na wyszukanie potrzebnych informacji, których liczba jest przytłaczająca (w powyższym tekście niemal całkowicie – i z premedytacją – pominąłem ogromną liczbę narzędzi, wskaźników, mierników i temu podobnych „wynalazków” wykorzystywanych w AF). Wolę bowiem spędzać czas na uprawianiu rozlicznych hobby, zamiast ślęczeć nad AF. Do analizy fundamentalnej zniechęca mnie także fakt, że jej efekty zwykle pojawiają się znacznej perspektywie czasowej, a ja lubię mieć „święty spokój” miast martwić się o swoje inwestycje. To jednak wyłącznie moje podejście …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *