Analiza techniczna – pierwsze (ale nie ostatnie) spojrzenie

W odróżnieniu od analizy fundamentalnej, która uwzględnia informacje o otoczeniu globalnym, makroekonomicznym, regionalnym, branżowym, w przypadku analizy technicznej dane potrzebne do przeprowadzenia AT odczytuje się bezpośrednio z wykresów prezentujących historyczne zmiany cen analizowanego instrumentu.

W wielkim skrócie można powiedzieć, że analiza techniczna to sposób prognozowania ruchów cen w przyszłości na bazie danych historycznych. Analityk techniczny przyjmuje założenie, że cena danego instrumentu ulega zmianie według powtarzających się schematów (układów i formacji), które można dostrzec na wykresach. Tak więc, głównym narzędziem AT jest wykres cenowy wizualizujący sytuację rynkową w czasie, a celem jest wskazanie właściwego momentu zakupu i sprzedaży danego instrumentu.
Należy jednak mieć świadomość, że analiza techniczna nie oznacza wyłącznie analizy wykresów. Bo chociaż oparta jest o dane związane z ceną oraz informacjach na temat zawartych transakcji, to jest też analizą danych statystycznych oraz różnego typu wskaźników odnoszących się do ceny czy wolumenu transakcji.

Można wymienić trzy podstawowe założenia analizy technicznej:

  1. Historia kołem się toczy, co – w tym przypadku – oznacza, że zachowania traderów jako społeczności powtarzają się według pewnych reguł, które pozwalają określić cenę danego instrumentu w przyszłości na podstawie znajomości historii i tychże reguł.
  2. Cena danego instrumentu podlega trendom, czyli porusza się w określonym kierunku oraz ma silniejszą tendencje do utrzymania bieżącego kierunku ruchu niż do jego odwrócenia, do czasu wystąpienia wyraźnych sygnałów zmiany trendu.
  3. Rynek uwzględnia (dyskontuje) wszystko, czyli że wszystko co może mieć wpływ na dany instrument, wszystkie uwarunkowania i informacje z nim związane, znajdują natychmiastowe odbicie w cenie, wystarczy zatem skupić się na ruchach ceny.

Analiza techniczna w najprostszy możliwy sposób, za pomocą wykresów, pokazuje stan rynku. Dzięki czemu pozwala na szybkie podejmowanie decyzji, co np. podczas gry krótkoterminowej jest czynnikiem kluczowym. Ogromna liczba narzędzi przeznaczonych do analizy pozwala natomiast na odnalezienie pośród nich tego, które nam najbardziej odpowiada.
Jednocześnie jednak, trzeba zdawać sobie sprawę, że AT, mimo zastosowania narzędzi matematycznych, poprzez konieczność interpretacji otrzymywanych wyników, to raczej sztuka niż nauka. Wystarczy bowiem delikatna zmiana (np. obserwowanego interwału), aby pojawiły się zupełnie różne wnioski odnośnie tej samej sytuacji rynkowej.

Czy zatem analiza techniczna jest świętym Graalem inwestowania ? I tak i nie. Mnogość podejść i narzędzi funkcjonujących w analizie technicznej sprawia, że praktycznie każdy może znaleźć tutaj coś odpowiedniego dla siebie. Jednak dla osiągnięcia sukcesu podczas korzystania z AT niezbędny jest także element interpretacyjny, zarządczy i psychologiczny, co znacząco obniża prawdopodobieństwo sukcesu.

Nie ma zatem prostej odpowiedzi na pytanie o przydatność analizy technicznej. Przydatność ta bowiem zależy … od tej oto konkretnej osoby. Jeden odnajdzie się tutaj łatwo i szybko zacznie zarabiać dzięki wykorzystaniu narzędzi analizy technicznej, podczas gdy inny nigdy nie trafi na skuteczną dlań metodę lub nie nauczy się właściwie interpretować wyników uzyskiwanych dzięki analizie technicznej. Dlatego właśnie nieustannie trwa dyskusja o przydatności analizy technicznej, a jej miłośnicy i przeciwnicy nieustannie się ścierają.

W moim przekonaniu, jedyną drogą do sukcesu na forex jest edukacja, praca nad ciągłym poszerzaniem swojej wiedzy oraz zbieranie doświadczeń. Analiza techniczna to metoda, która oferuje olbrzymią liczbę narzędzi, dzięki którym nasze szanse na sukces w zmaganiach z rynkiem mogą znacząco wzrosnąć … o ile poświęcimy dostatecznie dużo czasu i wysiłku na zapoznanie się z oferowanymi przez AT rozwiązaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *