O analizie technicznej uwag kilka

Według badań z 2013 roku, AT do analizy rynków finansowych wykorzystywało 21,9% inwestorów a 38,3% inwestorów korzystało z AT w połączeniu z analizą fundamentalną. Dużo to czy mało ? Jeśli wziąć pod uwagę, że wyłącznie AF wykorzystywało 17,6% inwestorów a 20,9% przyznało się, że nie potrafi w ogóle analizować sytuacji rynkowej, to chyba można powiedzieć, że analiza techniczna jest metodą najpowszechniej stosowaną. Skoro tak, to dlaczego dyskusja na temat skuteczności AT rozpala inwestorów do czerwoności ?

Przyczyn jest całkiem sporo, ale moim zdaniem podstawowe są trzy:

  1. AT wymaga wiedzy, i to wiedzy bardzo konkretnej, gdyż poszczególne jej metody i narzędzia maja charakter statystyczny/matematyczny, co wymusza postępowanie według ściśle wyznaczonych reguł dla uzyskania wiarygodnych wyników. Tymczasem znaczna część uczestników rynku nie posiada dostatecznej wiedzy a w związku z tym ich analizy cechują się znaczącą niedokładnością … że nie wspomnę o braku cierpliwości podczas stosowania poszczególnych narzędzi AT.
  2. Zgodne z regułami użycie metod i narzędzi analizy technicznej pozwala uzyskać poprawne wyniki … które jednak należy jeszcze właściwie zinterpretować. AT – wbrew pozorom – to rodzaj sztuki, która wymaga doświadczenia oraz zeń wynikającego wyczucia, które pozwalają interpretować uzyskane wyniki. Nie ma jakiegokolwiek sposobu analizy rynku, którego wyniki gwarantowałyby zysk bez elementu interpretacyjnego ! Jedynie doświadczenie i będące jego efektem wyczucie może pozwolić na uzyskanie powtarzalnych efektów.
  3. Wszyscy mamy tendencję do poszukiwania w otaczającej nas rzeczywistości tego, co sami chcemy znaleźć. Takie samo zjawisko ma miejsce podczas analizy wykresów … bardzo często widzimy na nich to, co chcemy zobaczyć, szukamy potwierdzenia dla własnych tez … a to nienajlepszy sposób prowadzenia działalności biznesowej/inwestycyjnej.

Analiza techniczna bierze pod uwagę powtarzalność ludzkich zachowań i porównuje zidentyfikowane w przeszłości układy z obecną sytuacją dla wskazania najbardziej prawdopodobnych zmian mających nastąpić w przyszłości. Ludzie stojący za poszczególnymi decyzjami handlowymi kierują się „od zawsze” strachem i chciwością, co powoduje powstawanie na wykresie formacji, które powtarzają się w określonych sytuacjach. Korzystając z możliwości jakie daje analiza techniczna, należy więc pamiętać, ze wykres ceny w danej chwili stanowi odzwierciedlenie informacji będących w posiadaniu uczestników rynku, ale także ich oczekiwań i emocji. Znając te formacje, powody i warunki ich powstawania oraz statystycznie powtarzalne następstwa, można – przy odpowiednim doświadczeniu – wskazać kierunek ruchu ceny i najwłaściwszą chwilę na zajęcie pozycji. Jednocześnie jednak, należy zdawać sobie sprawę, że dana formacja jest widoczna na wykresie dla znaczącej części inwestorów, którzy tak jak my kierują się zasadami analizy technicznej. Najprawdopodobniej więc zareagują w sposób zgodny z zasadami, co prowadzi do zwiększenia oczekiwanego efektu. Skutkuje to czymś, co można by nazwać samospełniającą się przepowiednią albo efektem bumerangu.

AT zakłada, że da się określić przyszłość na podstawie przeszłości. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że popularność analizy technicznej jest zachowaniem typowym dla ludzkiej natury, próbującej za wszelką cenę uporządkować otaczającą nas rzeczywistość … która jednak nie daje się wtłoczyć w schematy, które dla niej wymyślamy. Powszechność stosowania analizy technicznej stanowi więc swoisty wyraz buntu przeciwko twierdzeniu o nieprzewidywalności rynków finansowych.

Czym wiec jest analiza techniczna dla mnie ? Sądzę, że – mówiąc najprościej – AT to metoda przewidywania możliwych zachowań uczestników rynku jako zbiorowości.

Jaka by nie była prawda, to – moim zdaniem – analiza techniczna jest jedynym dostępnym dla każdego sposobem analizowania rynków. Jej skuteczność jest przede wszystkim pochodną takich czynników jak wiedza, doświadczenie i świadomość ograniczeń (AT i własnych). Jeżeli uwzględnimy wymienione elementy w praktyce, uzyskamy znaczące wsparcie dla naszych poczynań i w ten sposób zdecydowanie zwiększymy nasze szanse na sukces.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *