Handel na rynku forex wiąże się ze znacznym ryzykiem, gdyż CFD (kontrakty na różnice kursowe) to skomplikowane instrumenty finansowe a obrót nimi z wykorzystaniem dźwigni finansowej może prowadzić do utraty zainwestowanych środków. Dlatego nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Podejmując decyzję o rozpoczęciu handlu na forex należy przede wszystkim uzyskać z niezależnych źródeł wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad i mechanizmów obowiązujących na rynku oraz bezwzględnie przestrzegać zasady, iż nie należy ryzykować więcej kapitału niż można stracić.

Wszystkie informacje oraz pomysły przedstawione na stronie forexclan.pl i w ramach działalności społeczności Forex Clan są jedynie opiniami poszczególnych jej członków. Jakkolwiek byłyby oparte o dane historyczne, to należy zdawać sobie sprawę, że wyniki historyczne w handlu CFD nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Dlatego zanim rozpoczniesz jakiekolwiek transakcje, upewnij się, że posiadasz wystarczającą wiedzę i doświadczenie oraz rozumiesz możliwe ryzyka i ich skutki.

 

Handel na rynku forex potencjalnie umożliwia wysokie zyski, ale związane z tym jest również wysokie ryzyko. Z tego powodu nie jest to zajęcie dla wszystkich. Dotychczasowe wyniki przykłady i cytowane osiągnięcia nie stanowią obietnicy przyszłych wyników. Konkretne indywidualne wyniki mogą być inne i nie można ich zagwarantować. Informacje podawane podczas szkoleń i dyskusji służą wyłącznie celom edukacyjnym. Wszelkie przykłady służą wyłącznie celom szkoleniowym i poglądowym. Właściciel ani żadna osoba związana z administrowaniem, moderowaniem czy utrzymaniem strony forexclan.pl bue jest maklerami giełdowymi, brokerami ani doradcami inwestycyjnymi. Nie rekomendują żadnych konkretnych akcji, obligacji, opcji, walut FX, surowców ani zabezpieczeń w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005r. Nr 206 poz. 1714) Przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu inwestycyjnego czy finansowego zaleca się skorzystanie z usług licencjonowanego brokera. Właściciel ani żadna osoba związana z administrowaniem, moderowaniem czy utrzymaniem serwisu forexclan.pl nie gwarantują rezultatów, ani zwrotu z inwestycji poczynionych w oparciu o informacje jakie uzyskasz.