Regulamin Szkolenia

Wstęp

Właściciel i Administrator serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów prowadzonych w domenie forexclan.pl (i jej subdomenach) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności i Regulamin.

Administrator danych osobowych: administrujemy danymi, jako firma Forex4U LTD zarejestrowana w Anglii (numer rejestrowy 1234567890). Podmiot przetwarzający dane do celów obsługi zamówień (księgowo-prawnych): Forex4U Ltd., Cardiff, Wielka Brytania. Numer UTR 1234567890 nadany przez HMRC, Wielka Brytania.

Kodeks dobrych praktyk i fajnej atmosfery

Zależy nam na efektywnym szkoleniu w fajnej atmosferze, stąd podstawową zasadą obowiązującą na organizowanych szkoleniach jest poszanowanie powszechnie przyjętych zasad dobrego obyczaju. Szczególną uwagę zwracamy na kulturalne odnoszenie się do siebie nawzajem, szanowanie odmienności poglądów oraz merytoryczne i konstruktywne komentarze, a także otwartość na współpracę i pozytywną atmosferę podczas rozwiązywania spraw, z którymi się do nas lub do innych uczestników szkolenia zwracasz 🙂

Będziemy dbać o zapewnienie uczestnikom szkolenia komfortu pracy i dobrej atmosfery na ile to tylko możliwe.

Od uczestników szkolenia wymagamy pełnego zaangażowania w szkolenie, przede wszystkim: punktualności i samodyscypliny, świadomości co do możliwości i zagrożeń płynących z giełdy walutowej.

Kontakt

Możesz skontaktować się z nami pod adresem email: info(@)forexclan.pl
*usuń z adresu ( )

Udział w płatnych szkoleniach online

Zamawianie usług/produktów: zamawianie usług i produktów wymaga podania w odpowiednim formularzu danych adresowych i/lub kontaktowych (np. email, telefon) i może wiązać się z opłatą – szczegóły są każdorazowo podane na stronie ofertowej i/lub w koszyku zakupowym.

Dane sprzedawcy i/lub organizatora szkolenia: Forex4U Ltd., Cardiff, Wielka Brytania. Numer UTR 1234567890 nadany przez HMRC.

Kontakt z biurem obsługi klienta w języku polskim jest możliwy pod adresem: info(@)forexclan.pl – usuń z adresu ( )

Realizacja płatności obsługiwana jest przez wyspecjalizowane do tego serwisy zewnętrzne (serwisy płatnicze) zapewniające szeroki wachlarz form płatności. W szczególnych wypadkach możliwa jest bezpośrednia wpłata na konto sprzedawcy/organizatora. Dostępne formy płatności dla danego szkolenia są wskazane na stronie ofertowej i/lub w koszyku zakupowym.

Ograniczenia realizacji zamówienia: jeżeli występują – są wyszczególnione na stronie ofertowej szkolenia. Mogą to być m.in.: ograniczona ilość miejsc na szkoleniu stacjonarnym/online, ograniczona ilość egzemplarzy, ograniczony czas sprzedaży szkolenia, a także inne wynikające ze specyfiki szkolenia i/lub jego organizacji.

Rezygnacje z udziału w szkoleniach online: osoba, która opłaciła udział w szkoleniu może z niego zrezygnować bez podania przyczyn zachowując prawo do pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu okresu określonego w ofercie jako „Gwarancja Satysfakcji” lub „Gwarancja” (jest to okres nie krótszy niż 14 dni). Poza tym terminem organizator zastrzega sobie prawo do pełnego lub proporcjonalnego wynagrodzenia (ceny za szkolenie). Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie w możliwie szybkim terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Reklamacje szkoleń online: uczestnik szkolenia może zgłosić reklamację przed zakończeniem realizacji danej usługi szkoleniowej. Zgłoszenie należy wysyłać na adres: info(@)forexclan.pl lub w formie pisemnej bezpośrednio do trenera prowadzącego szkolenie stacjonarne (uczestnik może otrzymać pisemne potwierdzenie zgłoszenia). Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie w możliwie szybkim terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: opis problemu wraz z uzasadnieniem, dane kontaktowe uczestnika zgłaszającego reklamację (co najmniej: imię i nazwisko, e-mail), nazwę i datę szkolenia, którego dotyczy reklamacja, proponowany przez uczestnika sposób rozwiązania problemu oraz podpis uczestnika w przypadku zgłoszenia pisemnego.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do potrącenia części wpłaconej kwoty:
– proporcjonalnie w odniesieniu do dostarczonej części usługi 
– i/lub jeśli poniósł koszty związane z organizacją szkolenia, wynikające z tego, że osoba reklamująca wzięła w nim udział (np. koszty zamówionego cateringu, wynajmu sali, części wynagrodzeń etc.).

Reklamacja może zostać odrzucona w przypadku stwierdzonej chęci wyłudzenia zwrotu pieniędzy za szkolenie lub ewidentnej niedorzeczności.

Zgłoszenia rozpatrywane indywidualnie, w możliwie szybkim terminie. Zgłoszenia email, których otrzymanie nie zostało potwierdzone przez organizatora w ciągu 3 dni roboczych uważa się za niedostarczone. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o ponowny kontakt.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Treści przedstawione w serwisie i na szkoleniach są prywatnymi opiniami autorów/organizatorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Prezentowane rozwiązania nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Udostępniane informacje powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Opinie wyrażone przez społeczność/uczestników szkolenia na forum, fan page’u facebook, w komentarzach, na szkoleniu lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią właściciela serwisu, ani administratora serwisu ani organizatora szkoleń.

Prawa Autorskie

Wszystkie treści zawarte w serwisie forexclan.pl (i subdomenach) oraz w szkoleniach są chronione prawem autorskim per se. Jakiekolwiek rozpowszechnianie bez pisemnej zgody autora szkoleń jest prawnie zabronione.